Det skriver kommuneoverlege Svein Anders Grimstad i en pressemelding.

Pressemeldingen har videre denne ordlyden:

Smittetallet øker, og som i 2020, ser det ut til at november blir en stygg måned. Våre tre nærmest byer har alle hatt flere utbrudd, og tendensen er at smitten sprer seg blant barn og ungdom. Fra disse igjen sprer seg smitten seg til familienes voksne og eldre. Det har også vært triste hendelser der smitte har blitt overført fra helsepersonell til pasienter. Noen av disse hendelsene har hatt fatal utgang.

Så langt i november har vi heldigvis bare hatt to positive tester i Sunndal. Ingen av deres nærkontakter har testet positivt.

På nasjonalt nivå er det nå fortrinnsvis de eldste (som fikk sin andre vaksinedose for mer enn 6 måneder siden) og uvaksinerte som legges inn i sykehus med alvorlig koronainfeksjon.

Vi er godt i gang med å gi 3. vaksinedose til gruppen over 65 år og til helsepersonell som har pasientkontakt. Alle som er 65 år eller eldre, har nå fått tilbud om 3. vaksinedose innen 8. desember. Mellom 2. og 3. vaksinedose skal det være et intervall på 6 måneder. Det er dette som nå begrenser utrullingen av 3. vaksinedose til helsepersonell med pasientkontakt. Tilgangen på vaksine er god. Det er svært god oppslutning i gruppen over 65 år, og vi forventer også den samme gode oppslutningen blant helsepersonell.

Til slutt vil jeg minne om at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, må holde seg hjemme i påvente av negativ koronatest. Ved feber bør man i tillegg holde seg hjemme i 24 timer etter at feberen har sluppet taket. De viktigste symptomene på koronainfeksjon er feber, sår hals, hoste, tung pust og nedsatt lukt- eller smaksans. Også barn som har koronasuspekte symptomer, bør holdes hjemme til de er i bedring. Barn som har langvarige milde symptomer som rennende nese og lett hoste, kan møte i barnehagen og på barneskolen som vanlig.