Kommuneoverlegen informerer: Koronakrisen og fastlegetilbudet i Sunndal

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad i Sunndal.

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad i Sunndal. Foto:

Kommuneoverleg Svein Anders Grimstad i Sunndal sendte tirsdag ettermiddag ut denne pressemeldingen:

DEL

Det er nå 12 dager siden Norge ble snudd på hodet og vi for alvor tok innover oss at vi kan stå foran den alvorligste pandemisituasjonen siden spanskesykens herjinger i årene 1918-20.

Fra 12. mars har så å si alle samfunnsstrukturer blitt omformet med ett mål for øye; å beskytte så mange som mulig av våre eldre og kronisk syke mot å bli smittet av koronaviruset. Dette er utrolig viktig fordi vi vet at en liten andel av disse to gruppene vil får et alvorlig og livstruende sykdomsforløp. Hvis for mange blir alvorlig syk samtidig, kan det bli utfordrende å tilby intensiv sykehusbehandling til alle.

For fastlegene i Sunndal har det nå høyeste prioritet å diagnostisere smittede, hindre smittespredning og gi best mulig behandling til de som blir syke. Det krever at også vi omstrukturerer våre virksomheter.

Vi opplever at pasientpopulasjonen vår forstår at dette er krevende. En indikasjon på det er at pågangen for andre problemstillinger har falt de siste ukene. Mye av vår vanlige hverdag består av å oppdage alvorlig sykdom og akutte forverringer hos pasienter som lever med kroniske lidelser. Vi er litt bekymret for at noen av disse, i den rådende situasjonen, kan vente for lenge med å ta kontakt. Jeg ønsker derfor, på vegne av alle fastlegene, si klart og tydelig fra om at vi alltid vil prioritere bekymring for og mistanke om alvorlig sykdom.

Noe må vi imidlertid nedprioritere. Vi ber derfor om at alle utviser litt mer egenomsorg for lidelser som vi uansett ikke har så mye å tilby for. Aller viktigst er banale forkjølelsessymptomer. Enklere smertetilstander i muskel- / skjelettapparatet kan ofte også håndteres med smertestillende medikamenter som man får uten resept. Myndighetene har innført 16 egenmeldingsdager for alle med koronarelatert arbeidsfravær. Dette inkluderer også fravær for de som er satt i karantene. Vi håper at dette vil redusere mange unødvendige telefoner til våre ekspedisjoner.

Myndighetene har dessuten forlenget frister for en del helseattester. Viktigst er at helseattester for motorkjøretøy har blitt forlenget med 3 måneder og at helseattester for offshore arbeid har blitt forlenget med 6 mnd. Vi ber om at våre pasienter forholder seg til disse nye fristene.

Til slutt vil jeg minne om at alle med luftveissymptomer må ta kontakt med fastlegekontorene på telefon før man beveger seg inn i ventearealet. Telefonnummeret til Sunndal legesenter er 716 94020 og til Sunndal medisinske senter 716 89000. Dette er svært viktig både for at vi fastleger og våre ansatte skal kunne beskytte oss selv og for at ingen pasienter skal bli påført smitte hos fastlegen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken