Etter at det nå er klart at en eventuell fusjon mellom Sunndal og Nesset skal hete Aura kommune, er det på sosiale medier stilt spørsmål ved om to kommuner i samme fylke kan eller bør ha så like navn. Det kan bli en realitet dersom Aure fortsetter som egen kommune, og Sunndal og Nesset ikke gjør det.

- Det blander vi oss overhode ikke bort i, sier assisterende fylkesmann Rigmor Brøste som har kommunereformen som sitt arbeidsområde.

Det finnes andre tilfeller da like navn kan være opphav til misforståelser.

- Når to kommuner heter det samme er det vanlig å legge til fylkesnavnet for å presisere hvilken kommune det er snakk om. Her er det i samme fylke, og siden det ikke er samme navn ser vi ingen problemer med at navnene er like hverandre, sier Brøste.