Konrad Kongshaug gjenvalgt i Møre og Romsdal Bondelag

Styret i Møre og Romsdal Bondelag. F.v.: fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, styremedlemmene Petter Melchior, Fjord, Anna Håland Berget, Rauma og varamedlemmene Audun Skjervøy, Fjord, Ole Henrik Rindal, Molde og Kristine Blindheim, Giske. Styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, var ikke tilstede da bildet ble tatt (Foto: Arild Erlien).

Styret i Møre og Romsdal Bondelag. F.v.: fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, styremedlemmene Petter Melchior, Fjord, Anna Håland Berget, Rauma og varamedlemmene Audun Skjervøy, Fjord, Ole Henrik Rindal, Molde og Kristine Blindheim, Giske. Styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, var ikke tilstede da bildet ble tatt (Foto: Arild Erlien).

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag.

DEL

Årsmøtet påpeker at norsk landbruk trenger økt rekruttering og flere kvinnelige bønder. Da kan det ikke være slik at bondeyrket er vanskelig å kombinere med graviditet og fødsel.

Fylkesårsmøtet i Molde 6. og 7. mars samlet 70 utsendinger og gjester. I generaldebatten etter fylkesleders tale og årsmøtetale ved styremedlem i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit, som er sauebonde i Bergen, ble mange aktuelle tema tatt opp, bl.a. om klima og rødt kjøtt, mjølkekvoter, utfasing av soyamjøl i kraftfôr, prioritering av investeringsmidler fra Innovasjon Norge og tiltak for økt rekruttering til bondeyrket.

I forkant av fylkesårsmøtet fredag var hele 170 personer samlet til landbrukets årlige næringskonferanse med fokus på levedyktig landbruk.

Fylkesstyret

Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta fortsetter som nestleder, mens Anna Håland Berget, Rauma, ble nytt styremedlem etter Vegard Smenes, Averøy, som ikke stilte til gjenvalg etter fire år i styret. Styremedlemmene Petter Melchior, Fjord og Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, var ikke på valg i år. Varamedlemmer ble Audun Skjervøy, Fjord (ny), Ole Henrik Rindli, Molde (ny) og Kristine Blindheim, Giske (ny). Oddvar Mikkelsen, Surnadal, fortsetter som årsmøteordfører.

Når bonden skal ha barn

I en uttale fra årsmøtet påpekes det at norsk landbruk trenger økt rekruttering og flere kvinnelige bønder. Da kan det ikke være slik at bondeyrket er vanskelig å kombinere med graviditet og fødsel.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag mener dagens velferdsordning i forbindelse med svangerskap og fødsel er komplisert og mangelfull. Hovedproblemet med dagens ordning er at bønder som har lønnet arbeid utenfor gården får redusert utbetalingen som skal dekke kostnader til avløser. Dette kan bli økonomisk krevende for bonden, for husdyr og planter trenger stell uansett om bonden har andre inntekter.

Lang saksbehandlingstid hos NAV er også en utfordring. Det kan være likviditetsmessig krevende å forskuttere lønn til en avløser over lang tid i påvente av svar fra NAV. Videre er det krevende for mange at retten til tilskudd faller bort dersom partner tar jobben som avløser. Mange gårdsbruk har mye komplisert teknisk utstyr og mange dyr, og det krever svært mye kompetanse å være avløser. Det er stadig færre som har denne type kompetanse, og i enkelte bygder er det vanskelig å finne noen som kan gjøre jobben. Enkelte bønder er helt eller delvis avhengig av at partneren trør til og gjør jobben. For jobben må gjøres. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag mener det er urimelig at dette skal føre til bortfall av tilskudd. I tillegg er dagens satser til avløsning lavere enn reelle utgifter.

Bondelaget mener at slik kan vi ikke ha det. Dette fremmer ikke lysten til å drive gård for hverken unge kvinner eller menn. Dagens regelverk er komplisert og ressurskrevende – både for NAV, landbruksforvaltningen og bonden. Her må det endring til. En selvutnevnt gruppe i regi av Møre og Romsdal Bondelag har jobbet seg grundig gjennom regelverk og problemstillinger knyttet til dagens velferdsordning i landbruket, og det er skrevet et dokument med endringsforslag som sendes Norges Bondelag som innspill til årets jordbruksforhandlinger. Forhåpentligvis kan dette bidra til betydelig forbedring og flere gravide kvinnelige bønder.

Artikkeltags