Kornet berget av kraftig fønvind og varme

Lite lystig så det ut for kornhøsten i år. Men så kom varme og vind til gagns. Det berget kornet.