Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto:

Av

I årets åtte første måneder ble det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd enn i samme periode i fjor, viser nye tall fra politiet.

DEL

Per andre tertial 2020 (januar-august) var det anmeldt 4,7 prosent færre lovbrudd sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra politiets Strasak-rapport.

Nedgangen skyldes særlig reduksjon i antall registrerte vinnings-, narkotika- og økonomilovbrudd.

– Vi ser at restriksjoner og tiltak som ble iverksatt som følge av koronaepidemien, har ført til mindre aktivitet i det offentlige rom, og at dette har gitt utslag i færre registrerte saker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Seksuallovbrudd øker

Seksuallovbrudd, som utgjør 2,1 prosent av sakene, går tilbake med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Her startet nedgangen kort tid etter at smitteverntiltakene ble iverksatt. Politiet opplyser at de antar at dette skyldes at tjenestetilbudet til barn, som for eksempel skoler/barnehager, var stengt, og at det derfor var vanskeligere å fange opp lovbrudd.

Fra mai til og med august var det derimot en økning i antall anmeldelser i forhold til samme periode i 2019 på 2,3 prosent.

Mindre uteliv, mindre vold

I kategorien for vold, som utgjør 10 prosent av alle anmeldte saker, ble anmeldelsestallet redusert med 6,3 prosent. Her er det størst nedgang i anmeldelser av kroppskrenkelser (8,8 prosent) og grov kroppskrenkelse og kroppsskade (12,5 prosent).

Nedgangen «antas særlig å skyldes at det har vært færre personer i det offentlige rom, noe som også har redusert andre lovbrudd knyttet til uteliv», opplyser politiet.

Også her var nedgangen mest synlig de første ukene etter iverksettelsen av smitteverntiltakene, men har økt igjen etter hvert som samfunnet har gjenåpnet.

Mindre aktivitet fra politiet

Vinningskriminalitet utgjør den største kategorien av anmeldt kriminalitet, med 31 prosent. Men antall registrerte saker går tilbake 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Anmeldte narkotikalovbrudd går tilbake 16,4 prosent. Denne type kriminalitet utgjør 9 prosent av alle anmeldte saker.

«Nedgangen antas å ha sammenheng med mindre aktivitet fra politiet og mindre folk på arenaer hvor anmeldelser knyttet til narkotika gjerne opprettes, for eksempel i det offentlige rom», opplyser politiet.

Ikke påtaleavgjort

Politidistriktene hadde ved utgangen av andre tertial 29.981 saker eldre enn tre måneder som ikke var påtaleavgjort, en reduksjon på 23 prosent. I tall er det 8.968 saker.

Av disse var det 6.263 saker eldre enn 12 måneder som ikke var påtaleavgjort. Dette er en reduksjon i forhold til samme tidspunkt i 2019 på 24,9 prosent.

(©NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken