Koronasituasjonen i Norge er forverret – pressemelding gjeldende for Sunndal kommune

Svein Anders Grimstad. (Arkiv)

Svein Anders Grimstad. (Arkiv)

Koronasituasjonen i Norge har i dag gått inn i en ny og mer alvorlig fase.

DEL

Folkehelseinstituttet informerer om at vi nå, på nasjonalt nivå, har en håndfull smittetilfeller som man ikke entydig kan spore tilbake til personer som har kommet hjem fra reise i land med stor smittespredning. Vi må derfor anta at tallet på smittede de nærmeste ukene vil øke betydelig.

På grunn av den forverrede situasjonen kommer Folkehelseinstituttet med et klart råd om inntil videre å utsette eller avlyse alle arrangement med mer enn 500 deltagere. Arrangement i størrelsesorden 100-500 deltagere kan gjennomføres etter risikovurdering og godkjenning fra lokal helsemyndighet.

Sunndal kommune stiller seg selvsagt bak Folkehelseinstituttets råd. Inntil videre gjelder derfor at arrangement der man forventer 500 eller flere deltagere, bør utsettes eller avlyses. Vi er i den heldige situasjon at det foreløpig ikke er holdepunkt for smitte eller smittespredning her i kommunen. Det må derfor helt spesielle omstendigheter til for at kommunen på kort sikt ikke skal gi tillatelse til arrangement i størrelsesorden 100 – 500 deltagere. For at alle formaliteter skal være i orden, må likevel arrangører kontakte kommunen (ved smittevernlegen) for å få formell godkjenning. Risikovurderingen kan vi gjøre i fellesskap.

Jeg vil også denne gang få minne om de gode generelle smitteforebyggende vanene:

  • Bruk papirlommetørkle eller host inn mot albuen hvis du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
  • Vask hendene ofte. Bruk gjerne alkoholholdige oppløsninger hvis håndvask ikke er tilgjengelig

Svein Anders Grimstad

Smittevernlege

Artikkeltags