(Tidens Krav:) Surnadal kommune melder torsdag kveld om et nytt påvist smittetilfelle med covid-19 i kommune.

– Det dreier seg om en voksen person som ikke er ansatt i Surnadal kommune. Personen er isolert og nærkontakter er satt i karantene. Under smittesporingen kom det fram informasjon om mulig smittespreding til skole. Der er det per i dag ikke påvist smitte, men berørte trinn blir stengt inntil kommunen har oversikt over situasjonen. I første omgang fredag 11. desember, opplyser kommunen.

For Øye skule gjelder dette elever og ansatte på 5. trinn.

For Surnadal ungdomsskule gjelder dette elever og ansatte på 8. trinn.

For elevene vil det bli fjernundervisning.

– Kommunelegen anbefaler også at søsken og foreldre til elevene som går på de stengte trinnene, er hjemme fredag. Det samme gjelder for barn og ektefelle/partner til de tilsette. Dette er et førevar-tiltak som innebærer at de som blir berørte av stenginga bør forholde seg tilsvarende karantenevilkår inntil ny beskjed, heter det i meldingen på kommunen sin hjemmeside.