Innkalling til gruppa 65-74 år blir sendt ut denne uka (fra 16. august).

Det åpnes samtidig for drop in for personer over 75 år som ikke fikk benyttet vaksinasjonstimen i juli.

Vaksinering skjer i Sunndal kulturhus 23 og 24. august, kl 09.00-15.00.

Det er også mulig å få oppfriskningsdose ved Apotek 1 Sunndal.

Når kan du ta oppfriskningsdose?

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Anbefaling om oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått omikroninfeksjon, men det bør ha gått minst tre uker mellom infeksjon og oppfriskningsdose.

Vaksinasjon av gruppa 18-64 med underliggende sykdommer

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose også til personer i aldersgruppa 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. I løpet av noen uker vil det komme oppdatert informasjon om oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til denne gruppa.

Se informasjon om koronavaksinering