Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig bedret Hydro-resultat – men venter usikkerhet

Norsk Hydro hadde et kraftig forbedret resultat i årets første kvartal. Samtidig varsles en kraftig nedgang i etterspørsel som følge av koronapandemien.

Det underliggende driftsresultatet (EBIT) var 2.247 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 559 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Covid-19-situasjonen utfordrer verdensøkonomien og gir betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder. Vår viktigste prioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Koronaeffekten var begrenset i første kvartal, men Hydro varsler nå usikkerhet i markedet og en kraftig nedgang i etterspørselen.

Selskapet har satt inn flere tiltak mot koronasituasjonen, blant annet midlertidige nedstengninger og permitteringer, samt utsatt oppstart av en produksjonslinje ved Husnes metallverk i Kvinnherad i Hordaland.

I tillegg har styret vedtatt å endre forslaget om utbytte på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt – dersom forholdene ligger til rette for det.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Norsk Hydro et valutatap på rundt 4,5 milliarder kroner i første kvartal. Det meste av dette er urealisert, men bokføres som tap.

Fakta om Norsk Hydros kvartalsresultat

Nøkkeltall fra Norsk Hydro ASAs resultatregnskap for første kvartal 2020. Tall for første kvartal 2019 i parentes.

* Driftsinntekter: 38.124 millioner kroner (37.583 millioner kroner)

* Driftsresultat (EBIT): 2.301 millioner kroner (20 millioner kroner)

* Underliggende driftsresultat (EBIT): 2.247 millioner kroner (559 millioner kroner)

* Resultat før skatt: – 2.523 millioner kroner (26 millioner kroner)

Kommentarer til denne saken