Krever ny Elverhøy bru og utbygging av Meisingset - Ålvundfjord

Ny Elverhøy bru og ferdigstilling av strekningen Meisingset - Ålvundfjord. Det er de to kravene som kommunedirektør Randi Dyrnes kommer med i sitt forslag til uttalelse om Nasjonal Transportplan (NTP) for peroden 2022 - 2033.