Kriseledelsen i Sunndal: – Vi står bedre rustet til å håndtere ny smitte nå enn før nedstengningen i mars

Kommunedirektøren, ordføreren og smittevernlegen i Sunndal gir uttrykk for at kommunen har tilegnet seg dyrebare erfaringer i tiden etter koronastengingen.