Også i år blir det en annerledes og amputert 17. mai-feiring. De tradisjonelle store arrangementene slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres, men det er likevel åpning for mindre, kretsvise/skolevise markeringer.

Åpning for mindre arrangementer

Regjeringen har ikke kommet med egne regler for gjennomføring av nasjonaldagen, ut over at markeringer må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.

· Utendørs tillates nå 200 personer på offentlig arrangement dersom det er mulig å holde minst en meter avstand.

· Innendørs er det maks 100 personer på faste, tilviste plasser, med tilstrekkelig avstand.

Dette betyr at aktiviteter som barnetog, taler, leker, kransnedleggelse og lignende gjennomføres med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. Og da helst utendørs. Det er større risiko forbundet med innendørs arrangementer.

Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de ikke gjennomføres.

Prioriter barna

- Vi er glad for at det er en åpning for mindre arrangementer, og vi oppfordrer 17. mai-komiteer og folk i kretsene om å legge til rette for at barna får en minneverdig 17. mai. Det er mulig å få til en god del av de tradisjonelle aktivitetene innenfor dagens regler, sier ordfører og leder i kriseledelsen Ståle Refstie.

Så får heller vi voksne unngå folkesamlinger og la de yngste være prioritert i år.

- Vi så jo i fjor at det er stor kreativitet og mulig å få til alternative aktiviteter for å markere nasjonaldagen. Det oppfordrer vi til også i år.

Private sammenkomster

Skal du ha 17. mai-frokost eller annen privat sammenkomst, husk at for private samlinger er det tillatt med fem gjester på besøk i eget hjem. På private sammenkomster utenom i private hjem, kan man samles maksimalt ti personer innendørs og tjue utendørs.

Følg de generelle smittevernreglene

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

o God hånd- og hostehygienen.

o Holde minimum 1 meters avstand til hverandre.

o Syke må holde seg hjemme.

Ønsker russen en trygg og smittefri russefeiring

Vi er veldig glade for at avgangselevene ved Sunndal VGS greide å gjennomføre årets avgangsrevy innenfor gjeldende smittevernkrav, i god dialog med kommuneoverlegen. Det ble en fantastisk revy – gratulerer, og tusen takk.

Når vi nå går inn i russetiden, minner vi om at avgangselever og russ fortsatt må følge smitteverntiltakene. Som betyr å være påpasselig med håndhygiene, holde nødvendig avstand, unngå for store forsamlinger og unngå reiser til og besøk fra andre kommuner.

Finn gode måter å feire russetida innenfor hva som er smittemessig trygt, og fortsett den gode dialogen med kommuneoverlegen om feiringa. Ikke nøl med å ta kontakt om dere lurer på noe. Vi ønsker dere en trygg og smittefri feiring

Vi må stå løpet ut

Kriseledelsen vil understreke at det fortsatt er svært viktig at vi fortsatt følger de nasjonale tiltakene.

- Smitteutbrudd herjer i flere kommuner i regionen, og vi må alle begrense sosial aktivitet og reising mellom kommuner. Og det er fortsatt viktig å teste seg ved symptomer på sykdom.