Nedbøren har avtatt det siste døgnet, og vannstanden er på retur. Det har vært noen hektiske døgn for mange. Heldigvis har vi berget liv og helse, men flere er rammet av store materielle skader etter ekstremnedbøren. Kriseledelsen vil rette en stor takk til både innbyggere, ansatte og entreprenører som har stått på gjennom helga.

Det har vært utfordringer flere steder i kommunen, og det meste er i dag avklart. Det er imidlertid fortsatt høy grunnvannstand og fare for jordras.

Virumdalsvegen og Smisetvegen er åpnet.

Flåvegen er reparert og kjørbar, men oppfordringen om å unngå unødig kjøring gjelder fram til den har tørket godt opp.

Fagerhaguan er åpnet igjen, det har ikke vært hendelser der og vurderes nå som trygt. Merk av et parti av turløypa bak hoppbakken er avstengt med sperrebånd på grunn av skade på løypa.

På Opdøl blir det i dag oppryddingsarbeid og sikring av Tollvegen. På lengre sikt må det et større arbeid til der for å forebygge lignende situasjoner.

I Løykjahagen var det mye vann i kjellere, der er det også behov for se på forebyggende tiltak.

Løykjavegen 25 er fortsatt avsperret og vil ikke åpnes før det er ryddet opp og hele rasløypa er sikret. De evakuerte følges opp av kommunen.

Helgas hendelser kom etter mye mer nedbør enn det som var varslet. Været blir våtere og mer ekstremt – oftere - noe som indikerer at vi må være forberedt på å håndtere slike værhendelser framover. Kriseledelsen oppfordrer derfor alle til å tenke egenberedskap. Spesielt for de som bor i utsatte områder kan investering i vannpumpe være en relativt rimelig forsikring mot vannskader framover.