Kristiansund sa nei til å støtte ny vei gjennom Gjemnes

Forslaget om å støtte ny vei gjennom Gjemnes i neste NTP fikk nei med sju mot to stemmer i Kristiansund formannskap.