Krivivev – opplevde omsetningssvikt i koronaåret, men 2021 har startet bra

Koronaåret har gitt en nedgang i omsetningen, men det viktigste for Krivivev framover er å unngå smitte på ansatte.