«Kultur er verdiskaping. Kultur er næring. Det er viktig å minne om det akkurat nå»

Av