Holtstuo fra Virumdalen på Leikvin - byggefaser i en gammel bygning

Av