La­dy­en i so­lid pluss

Fort­set­ter i rol­le­ne: Yngvild Støen Grotmol og Torgeir Reiten blir å se på sce­nen som henholdsvis Barbara Arbuthnott og William Arbuthnott til som­me­ren.

Fort­set­ter i rol­le­ne: Yngvild Støen Grotmol og Torgeir Reiten blir å se på sce­nen som henholdsvis Barbara Arbuthnott og William Arbuthnott til som­me­ren.

Artikkelen er over 3 år gammel

Fjor­å­rets ut­ga­ve av mu­sikk­spil­let Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy end­te opp med et over­skudd på rundt 250.000 kro­ner.

DEL

Det opp­ly­ser Jaz­zå­Te­at­ret Pro­duk­sjon i en pres­se­mel­ding. Eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer også med at fore­stil­lin­gen holdt et høyt kunst­ne­risk nivå, og at den ble en pub­li­kums­mes­sig suk­sess. Det ble solgt 3.200 bil­let­tert, det vil si ful­le hus.
For­be­re­del­se­ne til opp­set­nin­gen i ju­bi­le­ums­å­ret 2015 på­går nå for fullt. Hele ap­pa­ra­tet er på plass, med Yngvild Støen Grotmol som la­dy­en i spis­sen. Marit Synnøve Berg, som har ti år bak seg som ho­ved­rol­le­in­ne­ha­ver, kom­mer tilbake og går inn i rol­len som Mrs. Chalmers. Og kanskje kommer dronningen. Hun er i alle fall invitert.
– Da til­bu­det kom om ju­bi­le­ums­rol­le ble jeg vel­dig glad. Jeg har skog­ger­ledd og stri­grått over den gri­pen­de his­to­ri­en som var glit­ren­de fram­ført allerede den gan­gen, og som bare har ut­vik­let seg po­si­tivt si­den. Yngvild gjør en strå­len­de jobb. Jeg er sterkt knyt­tet til ste­det og folk jeg er blitt kjent med her, og jeg er pad­de­flat av be­und­ring over hva pio­ne­re­ne fikk til og hva alle sammen gjør for å få det­te til å skin­ne år etter år. De har all grunn til å være kjem­pe­stol­te! Jeg gle­der meg som en unge til å få spil­le kvin­nen som fulg­te Barbara fra hun var sped­barn, til hun selv døde, sier Marit Synnøve Berg.

Artikkeltags