I stedet for omsorg var det motsatt

I stedet for omsorg og klemmer fra dem som skulle gi trygghet, var det trusler og det motsatte av trygghet.