- Om du ikke kan gå på Ladyen, kan Ladyen komme til deg

I samarbeid med pårørendes forening, sørget ansatte på Sunndal helsetun for at beboerne fikk sommerfest med besøk av Lady Arbuthnott og Mrs. Chalmers.