Opdølslåven – et kulturminne fra 1639

Av

Skuende utover Sunndalsfjorden sto en lang bygning på massive trestolper i skråningen ned mot fjorden ved Opdøl. Det var en kornlåve, hvor kornet ble kastet, tørket og malt.