Sunndal kan beholde møremusikerne i ett år framover

Avtalen mellom Sunndal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av møremusikertjenester har ett års oppsigelsestid.