Kulturrådet klager etter nei til tilskudd – mener det gjøres forskjell på organisasjoner

Sunndal kulturråd mener de skulle fått prosjekttilskudd fra Sunndal kommune. Begrunnelsen for avslaget fra kommunen er at organisasjonen allerede har mottatt midler gjennom rammetilskudd.