Sunndalelevenes avgangsrevy – som Garden etter fem pils

Avgangselevene ved Sunndal videregående skole satte i helgen opp revyen «Kolonne – en langstrakt revy» i Hovshall. Det var ikke helt «giv akt», men ganske veloppdragent likevel.