Habilitetstabbe forsinker kulturtilskudd

Inhabilitet setter tilskudd til lag og organisasjoner på vent i Sunndal.