Sunn­dals­rus­sen lo­ver ti­de­nes av­gangs­revy: – Det kom­mer noe dere ikke for­ven­ter

Av­gangs­ele­ve­ne ved Sunn­dal vidaregåande sko­le for­be­re­der seg på å set­te opp den 44. av­gangs­re­vy­en i sko­lens his­to­rie. De sier selv at også i år er det used­van­lig krea­ti­ve og in­tel­li­gen­te kref­ter bak opp­set­nin­gen, og lo­ver en opp­le­vel­se verdt å få med seg.