Gå til sidens hovedinnhold

Kunne ha bidratt, dersom...

En kommentar til boka «Folk og villrein».

Leserinnlegg

Etter at den ene av forfatterne, Tommy Fossum, anbefalte meg boka med henvisning til at også slagene ved Solskjel var omtalt, rykket «Folk og villrein» til topps på ønskelista mi.

At den andre av forfatterne, Jarle Stavik, hadde latt meg bli med på å avgjøre hvordan forsida skulle se ut, påvirka meg nok også....

Julekvelden fikk jeg ønsket oppfylt, og den innholdsrike praktboka kunne pakkes ut.

Siden jeg ikke er jeger, og aldri har vært med på reinsjakt, var det «den historiske vandringa» fra storhavet til høyfjellet som interesserte meg mest. Dermed var jeg rask til å finne «Vikingslagene ved Solskjel» i innholdsfortegnelsen.

Etter å ha lest de sidene som omhandler de to mest betydningsfulle slagene, som noen gang er utkjempet på Nordmøre, fikk jeg en ubehagelig følelse av ergrelse. Fakta om slagene, hentet fra «Store Norske Leksikon», og gjengivelsen av «Snorres kongesoger» med Erik Werenskiolds illustrason, er lite nytt. Riktignok henvises det gjentatte ganger til slagene Harald Hårfagre skal ha utkjempet ved Solskjel, når georadarfunnet av Edøyskipet blir grundig omtalt. Det er bra.

Det irriterer meg derimot at ikke gravhaugene på og nær ved sagaøya Solskjel omtales i denne forbindelse. Stedene der både det første og andre slaget stod, beskrives av Snorre på en måte som forsterker troverdigheten. Jeg er også blitt fortalt at det er gjort en god del arkeologiske funn som ytterligere styrker teoriene om at det var i Hamnasundet på nordsiden av øya det første slaget stod.

Likeledes er det funnet «bevis» for at det andre slaget, det som gjorde at Harald «Huva» (senere «Hårfagre») la under seg hele Nordvestlandet, må ha blitt utkjempet sørvest for Nordheimsundet.

Den nå pensjonerte læreren, Hans Viggo Gården, fikk helhjerta støtte av unge og gamle på Tustna, da han fikk ideen om å gjenskape vikingtiden ved å lage «historisk spel» på sagaøya. Det som i utgangspunktet var ment som et opplegg for og med elevene i 8. klasse ved Sør-Tustna skole, ble et prosjekt som endte med ei forestilling som i 1978 samlet flere hundre tilskuere. Det til tross for at værgudene slo seg helt vrange premieredagen. Forfatter Ingeborg Aasen Vatten hadde skrevet manus og teatermannen Endre Skar hjalp til med regien. Begge var/er forresten tustninger. Både lokalaviser og fjernsyn gav oppsettinga rosende omtale.

Nå, mer enn 42 år senere, er det flere av de som var med den gangen som ivrer for at spelet burde vært framført igjen. Manuset er tatt vare på og mye av drakter og utstyr likeså. Arenaen på sagaøya ligger uberørt og venter på å bli tatt i bruk igjen. Aure historielag kan kanskje ta det nødvendige initiativ i den forbindelse. Sikkert er det imidlertid at det for tiden er god og konstruktiv kontakt mellom historielaget og Aure kommune når det gjelder å få reist et minnesmerke tilknyttet de viktige slagene ved Solskjel. Dessuten er den største grunneieren på øya vistnok positiv til besøk av fagfolk med georadarutstyr.

Som sagt, ergelig å tenke på at jeg kanskje kunne bidratt til at boka ble enda bedre...

Kommentarer til denne saken