Kunst­ner har fun­net til­ba­ke til sine sjø­sa­mis­ke røt­ter: – Det er fan­tas­tisk å opp­le­ve i vok­sen al­der

Ting­voll­kunst­ne­ren Chris­tin Lø­kke har fun­net til­ba­ke til sine sjø­sa­mis­ke røt­ter og har ny­lig stilt ut i Bodø Kunstforening.