Kva er vel livet utan ein katt eller to?

Av

For meg er det heilt utenkjeleg, eg greier ikkje å førestelle meg det faktisk.