Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyser om kviger i vegen på fylkesveg 62 ved Jordalsgrenda i Sunndal. Kvigene beiter ved vegen.

- Kjør forsiktig, er oppfordringen.