Kvotene for lisensfelling av jerv er klare

Av

I Trøndelag og Møre og Romsdal er det satt en kvote på 32 Jerv, med en reservekvote på seks dyr.