Vi skriver 12. mai, snøen laver ned og elevene i 4. og 7. klasse bygger snømenn med stor iver.

En litt annerledes måte å forberede 17. mai på medgir de alle. Men moro også.

Vi er glade for å treffes igjen etter mange uker hver for oss med hjemmeskole.

Det gikk bra å jobbe hjemme- fra også, klassen hadde blant annet daglige morgenmøter via Teams, men det aller beste er likevel å være sammen. Det er alle elevene i 4. klasse enige om.

7. klasse kom i gang igjen i mandag, etter hele åtte ukers atskillelse. Litt rart og nesten småflaut å treffes igjen for de eldste elevene. To måneder e lang tid.

Men de voksne, Audun og Trude, var slik som de alltid pleier å være, og det gikk ikke lang tid før klassen var seg sjøl igjen.

– Men Audun hadde klipt av seg korona-sveisen før han kom tilbake på skolen. Det var litt dumt, forteller en elev lattermildt.

Absolutt god stemning å spore, det var fint å treffes igjen.

Tredal skole ønsker alle en fin 17. mai.

Tove Hansen

Rektor, Tredal skole