Landbruksfondet: Foreslår tilskudd til atten søkere

Kommunedirektøren i Sunndal har gitt tilråding om tilskudd fra landbruksfondet.