Lånte bort bilen, endte opp med fengsel og 88.000 kroner i bot