Ledelsen i Samspleis foreslår å avvikle selskapet

Flere utfordringer gjør at ledelsen i Samspleis AS foreslår å avvikle driften.