Fortsatt nynorsk

Artikkelen er over 12 år gammel

«Politikerne slipper imidlertid unna i denne omgang. De har fått den ryggdekning de trenger for å gjøre det minst ubehagelige »

DEL

ETTER EN periode med opphetet språkdebatt, gikk velgerne i Løykja og Gjøra skolekretser tirsdag til urnene. Avstemningsresultatene er av en slik karakter, at det valget som kommunestyret senere skal ta er helt soleklart: Det blir fortsatt nynorsk ved begge skolene.

AVSTEMNINGEN på Gjøra endte med dødt løp. Begge målføre fikk 45 stemmer. På Løykja stemte 191 for nynorsk, mens bokmål fikk 151 stemmer. Valgdeltakelsen var i begge kretser godt under femti prosent. Det tyder kanskje på at engasjementet på grasrota ikke har vært like sterkt som hos de som har frontet sine respektive fløyer i avisspaltene.

MEN OM tallene nå for så vidt kan synes klare, betyr ikke det at situasjonen er uproblematisk. I de to kretsene har hele 45 prosent av de som avga stemme sagt fra at om at de foretrekker bokmål. Det er et så stort mindretall, at språkuroen på Løykja og Gjøra ikke nødvendigvis trenger å løye helt.

POLITIKERNE slipper imidlertid unna i denne omgang. De har fått den ryggdekning de trenger for å gjøre det minst ubehagelige; nemlig å videreføre den eksisterende praksis. Så får tiden vise hvor lenge det går før det mobiliseres til ny språksavstemning. (LSA)

Artikkeltags