KONSERNSJEF Eivind Reiten i Hydro er i hardt vær igjen. Korrupsjonssaken, der selskapet betalte 60 millioner kroner i honorar til en mellommann i Libya i 2000 og 2001, kan komme til å bli en snøball som til slutt ruller seg så stor at Hydros mektige sjef faller.

REITEN hevder kategorisk at han hele tiden har vært uvitende om det som skjedde i Libya-saken. Helt motsatt av denne påstanden, mener StatoilHydros granskere at Hydros konsernledelse ble løpende orientert, i en periode ukentlig, om saken. Samtidig blir Reiten frikjent av Hydros egne granskere. Hva som er sant, kan en utenforstående observatør ikke ta stilling til. Helt sikkert er det imidlertid at noen enten trekker feil konklusjoner eller snakker usant.

DET SOM helt klart bidrar til å gjøre situasjonen vanskelig for Eivind Reiten, er at han allerede som sjef for Hydros aluminiumsdivisjon var del av konsernets øverste ledelse. Hvis det er riktig som StatoilHydro-granskerne sier, at konsernledelsen ble holdt løpende orientert, er det mildt sagt pussig om nettopp Eivind Reiten, allerede da påtenkt som daværende konsernsjef Egil Myklebusts etterfølger, ble holdt utenfor. Det er det også at den nye konsernsjefen ikke fikk vite om affærer som nære medarbeidere i Hydros ledelse så på som tvilsomme.

ENTEN HAR styret tillit til sin konsernsjef, eller så eksisterer det ikke tillit. Her finnes ingen mellomting. Vi skal ikke spå Eivind Reitens avgang. Men en sak som dette kan fort utvikle seg slik at konsernsjefen til slutt må ta konsekvensen av at han sitter med et totalansvar, uansett hva han måtte ha visst eller ikke visst. Siste ord er neppe sagt. (LSA)