Virkeligheten kan beskrives og oppfattes på mange forskjellige måter. Når statsminister Erna Solberg (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtes til debatt, slik de gjorde i radioens «Politisk kvarter» onsdag, er det så en skulle tro at de kommer fra hvert sitt land. Virkelighetsoppfatningene står milevidt fra hverandre.

Senterpartiet er den ledende motkraften i Norge nå, og seiler i kraftig medvind. Erna Solberg styrer landet med stødig hånd, men får foreløpig dårlig betalt for sin enorme iver etter å reformere det norske samfunnet.

Den politiske konflikten som vi ser her, bunner i den klassiske motsetningen mellom sentrum og periferi. Trolig kommer dette bikkjeslagsmålet til å vare valgkampen ut. Og mest sannsynlig har alle aktører alt å tjene på at det blir slik. Tydelige politiske skillelinjer skaper engasjement blant folk.

Samtidig må Slagsvold Vedum og Solberg passe på så de ikke går i hver sin felle. For Senterpartiets del handler det om ikke å bli oppfattet som et parti som er imot absolutt alt. Slagsvold Vedum er allerede farlig nær en grense her. Etter hvert vil elendighetsbeskrivelser på autopilot miste sin kraft.

Statsministerens problem er at hun faktisk ikke greier å gjennomføre en eneste reform uten at det oppstår protester og misnøye ute i distriktene. Det må være et tankekors for henne. Å stadig måtte fortelle folk i utkant-Norge at de ikke skjønner sitt eget beste, og at Oslo-makta derfor må gripe inn med sine løsninger, vil i det lange løp bli svært ødeleggende for regjeringens troverdighet. (LSA)