Onsdag denne uka fikk vi presentert regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018 – 2029. Inkludert bompenger, som utgjør 131 milliarder, er rammen for planen på svimlende 1.064 milliarder kroner. I Sunndal kan vi glede oss over at rassikring i Flatvadura og på Hoelsand er kommet med. Men det er høyt opp i langt fram. Dette arbeidet skal ikke ta til før i siste halvdel av planperioden. Før den tid skal mye vann renne i havet.

Og det er alltid problemet med denne typen langtidsplaner. De framlegges nærmest som en fasit på hva som skal skje de neste årene. Men så var det denne virkeligheten. Konjunkturene svinger, og regjeringer kommer og går. Det er i det hele tatt så mange forutsetninger som endrer seg underveis, at det endelige resultatet ikke nødvendigvis trenger å ligne så veldig mye på den opprinnelige oppskriften.

Transportplanen som nå ble presentert viser at bompenger, trass i at Frp sitter i regjering, er blitt et helt nødvendig virkemiddel for å holde samferdselsutbyggingen oppe. Bompengeandelen utgjør 20 prosent av bevilgningene til veiformål i den nye transportplanen. Det er fire prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned seks prosentpoeng. Slik sett kan Frp si at man er på rett vei. Men avhengigheten av bompenger er selvsagt mye større enn det partiet innerst inne føler seg komfortabel med.

Bompenger blitt et nødvendig onde. Samtidig bor vi i en region der nettopp bruken av bompenger har bidratt til fantastiske framskritt for samferdselen. Det må ikke glemmes. (LSA)

Les også: Flatvadura og Hoelsand får rassikring