FOLKETALLET i Tingvoll går ned. Når rådmannen nå presenterer sitt budsjett for politikerne, er det et forslag som på mange måter er preget av den negative trenden. Det er dårlig butikk for kommunen at befolkningsutviklingen går feil vei. Antall kroner å rutte med blir færre, og tjenestene må tilpasses deretter.

DA POLITIKERNE møttes til valgdebatt tirsdag kveld, var det bred enighet om at det må være et overordnet mål å skape vekst i folketallet. Ideene som ble kastet fram var både mange og velmente. Så gjenstår det å se om det nye kommunestyret greier å samle seg om grep som kan gi en positiv effekt.

DEN FRAMTIDIGE utvikling i Tingvoll vil i stor grad være påvirket av hva som skjer med Vonheim, den videregående skolen, Krifast-bommen og dermed riksvei 70. Lokalpolitikerne kan mene og si mye om alt dette, men til slutt er det andre instanser som bestemmer. Det er et problem, og det virker nok også frustrerende å på denne måten være uten avgjørende innflytelse.

TROSS NEDGANG i folketallet, er det likevel viktig å holde fast ved at det har skjedd mye positivt i Tingvoll de siste årene. Kommunen har på flere områder vist at det å være liten og ressurssvak, på den andre siden stimulerer til kreativitet og nyskaping. Effekten av kommunens skolestipend er et eksempel i så måte.

POLITIKERNE i Tingvoll går en vanskelig budsjettbehandling i møte. Det nye kommunestyret vil få en tøff ilddåp. (LSA)