Ledigheten fortsetter å falle i Sunndal og Tingvoll

Sunndal og Tingvoll har nå 232 arbeidsledige. Det betyr at antall personer uten arbeid har gått ned med 77 i perioden 20. april – 12. mai.