Ledigheten fortsetter å synke

Arbeidsledigheten i Sunndal har nå falt ned til 2,5 prosent.