Ledigheten i Sunndal og Tingvoll: Økning på 450 prosent siden februar