Ledigheten: Opp i Sunndal – ned i Tingvoll

Tallet på ledige ble redusert fra 48 til 39 i Tingvoll i august. Dette utgjør 19 prosent.