Ledigheten: Svært gode tall for Sunndal og Tingvoll

Av

Sunndal og Tingvoll hadde ved utgangen av januar en ledighet på henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent.