Legemiddelverket har sett på 13 dødsfall i etterkant av vaksinasjon

Av

Legemiddelverket har vurdert 13 dødsfall som kan ha hatt sammenheng med koronavaksinen. Felles for dem som døde, er at de var gamle og skrøpelige.