Lensmannen i Sunndal: Nedgang i lokal kriminalitet, men det blir flere og flere personkrenkelser på nett

Nedgangen i kriminaliteten i Sunndal og Tingvoll er markant. Men trenden er at mer og mer kriminalitet flyttes over til internett.