«Leve hele livet» – kommuneøkonomi og velferd

Mellvin Steinsvoll.

Mellvin Steinsvoll.

Av
DEL

Leserbrev Reformen «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre. Reformen har som målsetting å kvalitetssikre arbeidet for en bedre og mer meningsfylt hverdag for de eldre, samt gi alle der de bor, en trygghet for god pleie og omsorg når behovet oppstår. Reformen er slik den er lagt opp, et fellesprosjekt mellom stat, fylkeskommune, kommune og frivilligheten. Kommunene som er tildelt ansvaret for det meste av eldreomsorgen, er den ansvarlige for reformarbeidet. En understreking av dette ansvaret, ligger i inngått avtale mellom regjeringen og KS som kommunesektorens hovedorganisasjon. I h.h. til den plan for fremdrift som er lagt for reformen, skulle arbeidet med innføringen være avsluttet i 2023. Dessverre er arbeidet med reformen blitt noe forsinket, noe p.g.a. Korona men også av andre grunner.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har til tross for at oppstarten av reformarbeidet ikke er kommet dit det er ønskelig, lyst til fortsatt ha tro på at reformen vil gi resultater. Som en av utøverne fra frivilligheten, er vi opptatt av å få satt reformen på kommunenes sakskart så snart som mulig og tillater oss derfor å gi følgende anbefalinger:

1. «Leve hele livet» settes fortest mulig på sakskartet i fylkeskommuner og kommuner. Blant de viktige medspillere i dette arbeidet, er eldrerådene.

2. Som del av reformarbeidet, er utarbeidelse av eldreplan med forpliktende tiltaksdel viktig. I tiltaksdelen bør følgende områder vurderes tatt inn:

– Et boligprogram som er fysisk og økonomisk tilpasset behovet. Reformens begrep «Bo hjemme lengst mulig» skal få mening. – Den eldre skal i tråd med reformen ha muligheter for en meningsfylt hverdag tilrettelagt for samfunnsengasjement og sosial deltakelse.

– Tilpassede og lett tilgjengelige transportordninger etableres der det er nødvendig.

– Helsehjelp, omsorgstilbud og tannhelsetilbud nærmest mulig der folk bor.

– Omsorgsboliger, korttidsplasser og sykehjemsplasser etableres i tråd med behovet. Omsorgstrappen skal legges til grunn.

– Legge til rette for et aktivt rekrutteringsarbeid og utvikling av attraktive arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren. Heltidskulturen skal innføres.

3. Det må utarbeides demensplan med forpliktende tiltaksdel der både tilpassede og trivelige institusjonsplasser, samt gode dagtilbud for dem som er hjemmeboende inngår som tiltak.

4. Kommunesektoren må etablere et godt samarbeid med Pensjonistforbundets lokale og regionale lag og foreninger. Kommunens eldreråd må i tråd med kommunelov, eldrerådsforskrift og veileder, gis plass i den kommunale forvaltning.

5. Kommuner, fylkeskommuner og frivilligheten, må fremme felles krav om vesentlig styrking av kommunesektorens økonomi. La oss komme i gang med reformarbeidet. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal ønsker å delta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags