[Nordlys] Entreprenørfirmaet som skulle renovere og utvide badet hos Kåfjord-kvinnen forlot byggeplassen i november. En takstmann som har gjennomgått prosjektet har konkludert med at alt må rives og bygges opp fra grunnen.

Inne i det nye «baderommet» ligger deler av isolasjonen utover gulvet, mens vinden blåser gjennom veggen. Noen sekker med uåpnet avrettingsmasse er satt oppå linoleumsbelegget som ligger løst på gulvet. To vannrør stikker opp, og et løst avløpsrør går gjennom gulvet. I taket stikker det ut rester av en avkappet bjelke.

– Jeg er dypt fortvilet, og aner ikke hva jeg skal gjøre. Det virker helt håpløst, sier uføretrygdede Lill-Ann Jørgensen (53)


Engasjerte entreprenørfirma

Høsten 2019 kjøpte hun det eldre bolighuset i Birtavarre i Kåfjord. Hun hadde leid huset i ett år, og visste at mye måtte fikses. Ikke minst baderommet som knapt var vedlikeholdt siden huset ble bygget, tidlig på 1950-tallet.

– Jeg gikk i gang med renoveringen, maling og slikt som jeg kunne gjøre sjøl. Badet måtte renoveres av fagfolk, og jeg tok kontakt med entreprenørfirmaet Renobygg AS i Manndalen, sier Jørgensen.

I februar i fjor kom daglig leder Tom-Are Leander Pedersen på befaring.

– Han mente at dette var en grei jobb, og firmaet skulle ta det når de fikk ledig kapasitet, forteller Jørgensen.


Betalte på forskudd

I juni var Renobygg klar til å starte opp, og Pedersen hadde kostnadsberegnet jobben til 72.000 kroner.

– Han ville ha pengene på forskudd, og sa at han trengte dem for å kjøpe inn materialer til prosjektet. Jeg tenkte at det var greit. Derfor ga jeg han pengene, forteller Jørgensen.

Det knøttlille badet fra 1951 var svært upraktisk. For å få plass til det mest nødvendige ville Jørgensen ha et lite tilbygg på drøyt 4 kvadratmeter.

Det gikk smått med byggingen og etterhvert ble Jørgensen urolig. Hun hadde betalt ut pengene uten å ha en ferdig utfylt og signert kontrakt.

– Da jeg tok kontakt gikk han med på å signere avtalen, og det gjorde meg litt tryggere, men jeg var fortsatt bekymret over måten arbeidet ble utført på, og de svarene jeg fikk da jeg spurte. Det var blant annet nivåforskjell mellom det gamle gulvet og gulvet i det nyoppførte tilbygget, forteller hun.


– Alt må rives

I september engasjerte hun en takstmann for å vurdere saken. Rapporten fra takstmann Reidar Josefsen er en knusende dom over jobben til entreprenørfirmaet:

«Arbeidet som var utført er i så dårlig stand at hele bygget må rives og først gravd såle, mur og lagt singel og grunnmurspapp mot muren. Dersom dette ikke gjøres vil peler bli sprengt inn og hele bygget falle ned. Slik det er nå så vil det ikke være mulig å få fullføre arbeidet. Det vil ikke være mulig å få badet i tilfredsstillende utført uten å rive bygget for så å bygge det opp igjen forskriftsmessig. Arbeidet må stoppes og tilbygget må føres opp på nytt.» heter det i rapporten fra den erfarne takstmannen.


Forlangte pengene tilbake

I november kom entreprenøren tilbake for å fortsette jobben.

– Jeg viste til rapporten fra takstmannen og gjorde det klart at det ikke var noen løsning å bygge videre på det som takstmannen mente måtte rives. Vi kom ikke frem til noen enighet, og jeg forlangte pengene tilbake.

Ann-Lill Jørgensen frykter imidlertid at det kan bli vanskelig å få tak i de 72.000 kronene.

– Jeg har forstått det slik at økonomien i selskapet ikke er så veldig god, sier 53-åringen.

Det siste har hun rett i. Selskapet Renobygg AS ble, ifølge Brønnysundregistrene, stiftet i mai 2019. I løpet av det første driftsåret (6 måneder) var aksjekapitalen forduftet. Med en drøy million i omsetning pådro selskapet seg 435.000 kroner i kortsiktig gjeld. 20. januar 2021 er det registrert hele 24 inkassosaker på selskapet.


Anstrengt økonomi

Daglig leder Tom-Are Leander Pedersen sier til Nordlys at Lill-Ann Jørgensen skal få pengene tilbake, han vil også sørge for å rive tilbygget han har satt opp.

– Akkurat nå har vi noen økonomiske utfordringer fordi vi venter på oppgjør etter jobber vi utførte i fjor. Når dette er på plass, skal Jørgensen få pengene sine, sier Pedersen. Fire av de fem ansatte er nå permittert.

– Takstmannen sier at kvaliteten på den jobben som er gjort er svært dårlig. Hvorfor har dere gjort det slik?

– Jeg er ikke enig i at det er dårlig. Dette handler om et veldig lite tilbygg. Byggemetoden tilsvarer det anerkjente produsenter bruker på sine garasjevegger, det har også tidligere vært helt vanlig å bygge slik her i Kåfjord, sier Pedersen.

Han innrømmer imidlertid at de ikke traff helt med gulvbelegget.

– Det er første gang jeg har sveist gulvbelegg, og det ble ikke helt bra, sier entreprenøren.

Vannrørene sprengte

Da den første høststormen traff Birtavarre, blåste isolasjonen ut av veggen der det fortsatt manglet utvendig bordkledning. Til tross for at varmen sto på fullt, ble det bitende kaldt inne i baderommet. I romjula frøs vannrørene.

– Vannet sprutet utover gulvet, og jeg måtte ringe kommunen og be om hjelp. De kom og hjalp meg med å få kontroll, forteller Lill-Ann Jørgensen.

Hun er fortvilt over situasjonen og ser ingen snarlig løsning.

– Heldigvis er det slik at venner og bekjente har latt meg komme hjem til seg for å dusje og vaske klær. Jeg synes imidlertid det er vanskelig å belaste andre på denne måten. Aller helst skulle jeg engasjert et annet firma til å ta over jobben, men de pengene jeg overlot til Renobygg AS var den summen jeg hadde tilgjengelig for å utbedre badet. Jeg er uføretrygdet og har ikke så mye å rutte med, sier hun.

Gjennom forsikringsselskapet har hun fått hjelp fra en advokat. Han skal fremme saken for forliksrådet. Selv om hun skulle vinne frem, er hun langt fra sikkert på at hun vil få pengene tilbake.

– Jeg ønsker å advare andre mot slike entreprenører som dette. Jeg var sikkert naiv da jeg betalte ut penger på forskudd. Men jeg er bare et vanlig menneske som ikke har så dreven i å forholde meg til handverkere. Jeg gikk til et helt ordinært lokalt firma, og stolte på at dette ville bli bra. Slik gikk det ikke, og nå vet jeg ikke hvordan dette vil ende, sier Lill-Ann Jørgensen.

– Jeg ble presset

Daglig leder Tom-Are Pedersen fikk utkastet til denne artikkelen tilsendt kl. 15.05 onsdag 20. januar, og ble bedt om å ta kontakt for å korrigere eventuelle feil i fremstillingen.

Etter en purring torsdag, skrev han i en SMS til Nordlys at artikkelen inneholdt «masse feil». Det fremgikk ikke hva han mente var feil. Pedersen fikk frist til fredag kl. 10.00 med å ta kontakt for å korrigere feilene. Han responderte ikke på dette. Klokka 10.30 fredag tok Nordlys på ny kontakt med Pedersen. Etter dette sendte han oss følgende SMS:

«Hun presset seg inn, selv om hun ble fortalt at vi ikke hadde kapasitet før oktober pga. vi var fullbooket. Men vi kunne ta oss av tilbygget når vi hadde tid innimellom. Ja vi bygget tilbygget uten å rive ytterveggen for at hun kunne ha et bad. Renobygg as ønsket ikke forskudd betalt, men ble presset til å sende faktura som hun hadde, og deretter kreditere noe og tilbakebetale noe for at hun ønsket å få løset ut midler. Selve bygget er sterkt nok bygget, det var gulvbelegget som ble dårlig utført, som jeg sa meg enig i. Har kjøpt nytt gulvbelegg, og leter etter en som har bedre erfaring med gulvbelegg. Imellom tiden har kunden funnet ut at badet ble for lite og ønsker større tilbygg, og dette ville hun ha tilbakebetalt hele summen og at en annen snekker skulle utføre på renobygg sin bekostning.»

Lill-Ann Jørgensen har fått lese gjennom SMS-en fra entreprenøren. Hun karakteriserer påstandene hans som tøv, og forsøk på dårlige unnskyldninger.

– Jeg tenker at dokumentasjonen, blant annet rapporten fra takstmannen, forteller sitt om hva som er realitetene i denne saken. At jeg skulle ha «presset han» til å sende faktura er en påstand som faller på sin egen urimelighet, sier Jørgensen.